Klachtenformulier

Klachten formulier

ToolMania streeft na de kwaliteit van de door haar aangeboden producten goed mogelijk te waarborgen. Desalniettemin komt het voor dat het door U gekochte product een manco of een gebrek vertoont. 

Gelieve onderstaand klachtenformulier zo volledig mogelijk in te vullen en ons, bij voorkeur in een Pdf format, toe te sturen naar: service@toolMania.nl  Tevens verzoeken wij U, indien mogelijk, een foto(s) of video mee te sturen. 

Wij zullen binnen 48 uur, schriftelijk of mondeling, bij U terugkomen met een eerste reactie op uw klacht.  

Met vriendelijke groet

ToolMania